PRIVACYVERKLARING

Coscasa BV geeft om jouw privacy en daarom leggen we in deze privacyverklaring zo helder en duidelijk mogelijk uit welke (persoons)gegevens we verwerken, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten hieromtrent zijn.Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van (persoons)gegevens van bezoekers die gebruik maken van de diensten van de website van tennismania.be/distribution.

1 Over Tennis Mania Distribution

Coscasa BV (hierna “Tennis Mania”, “we”, “wij” en “ons”), met maatschappelijke zetel te Aspergeveld 67, 3140 Keerbergen, ingeschreven in de KBO met nummer 0890.280.054, e-mail: distribution@tennismania.be, telefoonnummer 015/637.557.

2 Waarom een privacyverklaring?

Iedere persoon die onze website bezoekt of iedere klant (hierna de “gebruiker”), stelt bepaalde (persoons)gegevens ter beschikking. Deze (persoons)gegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer (persoons)gegevens en jou als natuurlijke persoon. We gebruiken en verwerken je (persoons)gegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als GDPR) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van (persoons)gegevens en betreffende het vrije verkeer van die (persoons)gegevens. Via deze privacyverklaring word je als gebruiker van onze website of diensten op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die we kunnen doorvoeren met jouw (persoons)gegevens.

3 Waarom worden mijn (persoons)gegevens verwerkt?

We verwerken je (persoons)gegevens voor klantbeheer, om je een optimale gebruikerservaring te bieden, onze diensten zo interessant mogelijk te maken, inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. Wanneer je aan één van onze wedstrijden of acties wil deelnemen, hebben we natuurlijk ook bepaalde (persoons)gegevens van je nodig. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met jou rond je deelname aan de betreffende wedstrijd of actie.

4 Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

We verwerken enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit gebeurt wanneer je deze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je onze diensten gebruikt. Enerzijds verwerken we identificatie-, contact- en betalingsgegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gender en indien van toepassing facturatie- en betalingsgegevens), anderzijds gebruiken we cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden, onze diensten zo interessant mogelijk te maken, inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. Hierover vind je meer informatie in onze cookieverklaring. Tenslotte verwerken we gegevens die je zelf meedeelt: wanneer je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via telefoon of sociale media). Ook verwerken we informatie die we verkrijgen via marktonderzoeken (enquêtes/vragenlijsten) die we uitvoeren en waaraan je uit vrije wil deelneemt.

5 Hoe worden mijn (persoons)gegevens verwerkt?

Wij verwerken (persoons)gegevens op basis van volgende juridische gronden: Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en het beantwoorden van vragen die gesteld worden via ons contactformulier Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing)

6 Wie verwerkt en ontvangt mijn (persoons)gegevens?

Je (persoons)gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen ons bedrijf. We geven en verkopen je (persoons)gegevens niet door aan andere bedrijven en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en bepalen alleen of in samenwerking met anderen welke (persoons)gegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze (persoons)gegevens. Wij zijn vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (persoons)gegevens verwerkt op vraag van of in naam van een verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens te verzekeren en handelt steeds volgens onze instructies.

7 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je (persoons)gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld (zie artikel 3). Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doeleinden na te streven of indien je op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8 Wat zijn mijn rechten?

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Hieronder vind je deze rechten opgelijst. Recht op inzage: je hebt het recht om van ons bevestiging te ontvangen over of we jouw (persoons)gegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in je verwerkte (persoons)gegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens. Recht op rectificatie: je hebt het recht om foute of onvolledige informatie omtrent je (persoons)gegevens te laten aanpassen. Recht op wissen: je hebt het recht (dit is echter geen absoluut recht) om je door ons verwerkte (persoons)gegevens te laten verwijderen. Recht op beperking: je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je (persoonsgegevens) te laten beperken. Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van je (persoons)gegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Bij bezwaar zullen wij stoppen je (persoons)gegevens te verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van je (persoons)gegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten. Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht om in een machine leesbare vorm (persoons)gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou en het recht om deze (persoons)gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is. Recht om toestemming in te trekken: je hebt te allen tijde het recht je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt.

9 Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief sturen naar Coscasa BV, Aspergeveld 67, 3140 Keerbergen of via distribution@tennismania.be.

10 Waar kan ik terecht voor meer informatie of het indienen van een klacht?

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ook indien je niet akkoord gaat met de verwerking van je (persoons)gegevens door Coscasa BV, heb je het recht om bij deze autoriteit een klacht in te dienen.

11 Kan deze privacyverklaring veranderen?

Deze privacyverklaring, die van toepassing is op onze website, kan aangepast worden. Aanpassingen zullen telkens op deze pagina verschijnen.

COOKIES

De website van Tennis Mania maakt gebruik van technologieën zoals cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden, onze diensten zo interessant mogelijk te maken, inhoud te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. We vinden het belangrijk dat je weet en begrijpt welke cookies we voorstellen te gebruiken op onze website en voor welke doeleinden we dit doen. In deze cookieverklaring, die van toepassing is op Tennis Mania, vind je daarover meer informatie terug.

1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan een onlinedienst. Er zijn cookies die op je apparaat worden geïnstalleerd door de website of (mobiele) applicatie zelf (eerstepartijcookies of first-party cookies) of door partners van de website of (mobiele) applicatie (derdepartijcookies of third-party cookies). Cookies herkennen je apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website of (mobiele) applicatie en verzamelen informatie over je surfgedrag. Het staat je vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door je browserinstellingen te wijzigen (zie artikel 3).

2 Welke cookies gebruikt Tennis Mania?

2.1 Functionele cookies

Functionele cookies (ook wel noodzakelijke cookies genoemd) zijn cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze onthouden de keuzes die je maakt op onze website, wat de website gebruiksvriendelijker maakt en de gebruikservaring bevordert. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn gesteld, zoals het instellen van je privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren en dienen voor het opsporen van bugs of andere problemen met de code van de site e.d.

2.2 Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt. Van de informatie die we op deze manier krijgen, kunnen we statistische analyses maken en bepalen welke onderdelen en diensten het interessantst zijn voor jou. Statistieken en overige rapportages zijn anoniem en herleiden we niet naar personen. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

2.3 Advertentiecookies

Advertentiecookies volgen je surfgedrag op onze website om je gebruikersprofiel samen te stellen. Dit profiel wordt bijgevolg gebruikt om je advertenties te tonen die bij jouw persoonlijke interesses passen. Deze cookies kunnen door onze (advertentie)partners via onze website worden ingesteld en worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te laten zien.

2.4 Socialemediacookies

De pagina’s, artikels, foto’s en video’s die op onze website staan, kunnen d.m.v. knoppen gedeeld worden op sociale media. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van cookies van sociale media netwerken, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een pagina, artikel, foto of video wil delen. Daarnaast kan onze website ook ingebedde elementen van sociale media netwerken bevatten. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Het gaat over cookies van de volgende partijen: Facebook, Instagram, Twitter en YouTube.

3 Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Als je onze website wil raadplegen, raden wij je aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van je browser. Indien je ervoor kiest om geen enkele soort cookies meer toe te laten, kan dit een negatieve impact hebben op de werking van onze website.

4 Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Aangezien cookies een verwerking van (persoon)sgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de (persoons)gegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw (persoons)gegevens verzamelen en verwerken, alsook over je rechten, kan je vinden in onze privacyverklaring. Mocht je na het lezen van deze cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact met ons opnemen via distribution@tennismania.be.

Deze cookieverklaring, die van toepassing is op Tennis Mania, kan aangepast worden. Aanpassingen zullen telkens op deze pagina verschijnen.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 20 januari 2020.